מיכון כרמים | צור אנד מור - יבואן מרסקות גזם, מיכון למטעים וכרמים, מיכון חקלאי

מיכון כרמים

מרסקות גזם ריתום 3 נקודות

מרסקות גזם בהזנה

טרום זמירה Pre-pruning

קוטמות

מכסחות מטעים, כרמים וטיפול ירוק

מחלנות

מזמרות וציוד גיזום

מכשירי קשירה

עיבוד אדמה

מרססי מפוח

קרדנים ומעבירי כוח

יצירת קשר

טלפון : 050-7681044
טלפון : 050-7681044

שדה חובה

יצירת קשר

טלפון : 050-7681044
טלפון : 050-7681044

שדה חובה