צור אנד מור - יבואן מרסקות גזם, מיכון למטעים וכרמים, ייצור מיכון חקלאי