מכסחות וטיפול ירוק | צור אנד מור - מסגריית אביטל - יבואן מרסקות גזם, ייצור מיכון חקלאי